Företagsparken förvärvar i Stockholm för 130 Mkr

2021-09-02

Företagsparken förvärvar i Stockholm för 130 Mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har förvärvat fyra fastigheter i Stockholm med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 130 Mkr. Förvärvet omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 4 500 kvm med hyresintäkter om cirka 8 Mkr. Fastigheterna är belägna i Täby, Huddinge och Tyresö.
 
Förvärvet finansieras med eget kapital och banklån. Tillträde har skett.

– Fastator fortsätter exekvera på vår tillväxtstrategi och vårt snabbväxande fastighetsbolag Företagsparken har i dagarna förvärvat ytterligare fyra fastigheter. Dessa fastigheter ligger i utmärkta lägen i bra delmarknader av Stockholm, har stabila hyresgäster, bra kassaflöden och långa hyresavtal. Sedan årsskiftet har Företagsparken genom förvärv mer än fördubblat fastighetsvärdet och vi ser en fortsatt god tillgång på intressanta förvärvsobjekt, kommenterar Knut Pousette, VD på Fastator
 

Dela inlägg