Företagsparken förvärvar i Kungsbacka för 190 Mkr

2021-09-21

Företagsparken förvärvar i Kungsbacka för 190 Mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har förvärvat två fastigheter i Kungsbacka med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 190 Mkr. Förvärvet omfattar en total uthyrningsbar yta om drygt 7 500 kvm med hyresintäkter om cirka 11 Mkr. Förvärvet avses finansieras med eget kapital och banklån. Tillträde är planerat till 1 december 2021.
 
– Vårt snabbväxande innehavsbolag Företagsparken fortsätter att förvärva. Dessa fastigheter ligger i utmärkta lägen i Kungsbacka och har ett stort antal hyresgäster och bra kassaflöden. Företagsparken når med detta förvärv ett fastighetsbestånd om cirka 2,5 Mdkr. Utöver denna affär pågår förhandlingar om förvärv för ytterligare 800 Mkr, kommenterar Knut Pousette, VD på Fastator.

Dela inlägg