Press

2022-04-25

Företagsparken förvärvar för 385 Mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har genom ett flertal transaktioner ingått avtal om att förvärva tolv fastigheter i Norrköping, Nynäshamn, Karlstad, Falkenberg och Kristianstad med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 385 Mkr. Förvärven omfattar en total uthyrningsbar yta om cirka 34 000 kvm med hyresintäkter om cirka 25 Mkr. Förvärven avses finansieras med eget kapital och banklån.
– Vårt snabbväxande innehavsbolag Företagsparken fortsätter att förvärva fastigheter som stärker bolagets kassaflöde med fastigheter i utmärkta lägen. Genom förvärven stärker Företagsparken sin marknadsposition i Norrköping betydligt och cirka 60 nya hyresgäster välkomnas till Företagsparken, kommenterar Knut Pousette, VD på Fastator.

Dela inlägg