Press

2021-05-06

Företagsparken förvärvar för 160 Mkr

Fastators innehavsbolag Företagsparken har ingått avtal om förvärv av fastigheter i Sala och Visby med ett totalt underliggande fastighetsvärde om cirka 160 Mkr. Förvärven omfattar 7 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om cirka 18 200 kvm och totala hyresintäkter om cirka 13 Mkr.
 
– Företagsparken fortsätter addera högavkastande fastigheter i Sveriges företagsparker till portföljen. Vi utvärderar ett stort antal ytterligare affärsmöjligheter och ser fram emot fortsatt tillväxt för Företagsparken, kommenterar Knut Pousette, Fastators VD.

Dela inlägg