Press

2022-01-31

Förändring i antal aktier och röster i Aktiebolaget Fastator

Under december 2021 offentliggjordes att styrelsen för Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 5 maj 2021, om en riktad nyemission av 684 198 aktier till en teckningskurs om 26,00 SEK. Till följd av detta har 684 198 aktier, motsvarande 684 198 röster, registrerats hos Bolagsverket och Euroclear under januari 2022.

Per 31 januari finns det 77 712 648 aktier och 77 712 648 röster i Fastator.

 

Dela inlägg