Press

2014-02-06

Flaggningsmeddelande Almi Invest AB

Almi Invest AB har idag meddelat att man under januari 2014 har avyttrat sina sista aktier i REHACT AB via NASDAQ OMX First North. Almi Invests redovisade innehav per 2013-12-30 uppgick till 179 558 aktier av serie B, motsvarande ca 4,14 % av kapitalet. Per 2013-09-30 uppgick innehavet ca 9,67 % av kapitalet.

– Försäljningen av våra aktier i REHACT är i linje med Almi Invests uppdrag att investera och arbeta aktivt i bolag i tidiga skeden för att över tid minska vårt engagemang. Det känns kul att vi kunde och vågade ta risk i REHACT i ett kritiskt skede när inga andra externa finansiärer fanns att tillgå. Vi har fått god avkastning på vår investering och de medel som nu frigjorts kommer att återinvesteras i nya, spännande entreprenörsdrivna bolag, säger Tor Kihlberg, Investment Manager på Almi Invest.

Svante Bengtsson, vd REHACT, kommenterar Almis Invests betydelse för företagets utveckling:

 – Almi Invests investering i REHACT skedde i september 2009 när bolaget stod vid ett avgörande vägskäl. Förutom kapital har Almi under hela investeringen bistått med råd och öppnat intressanta nätverksmöjligheter för REHACT. Utan det stöd som Almi Invest visat under resans gång hade REHACT inte befunnit sig där vi är idag, noterade på NASDAQ OMX First North med över 1 200 aktieägare. Vi var från början medvetna om att Almi Invest vid någon tidpunkt skulle avveckla sitt innehav för att kunna stötta andra med kapital och kompetens och det är med glädje vi kan se att deras affärsmodell fungerade väl för oss.

Länk till Almi Invests pressrelease:

http://www.mynewsdesk.com/se/almi/pressreleases/almi-invest-har-avyttrat-sina-aktier-i-rehact-958028 

För ytterligare information:

Maria Kessling, Kommunikationschef Almi Invest, tel +46 (0)76 880 88 10

Tor Kihlberg, Investment Manager Almi Invest tel: +46 (0)70 143 20 51

Svante Bengtsson, VD REHACT AB Tel: +46 (0) 709 566 756

REHACT AB (publ) utvecklar och säljer ett prisbelönt klimatsystem, Rehact Energy System, som sänker behovet av köpt energi för värme, kyla och ventilation i byggnader med upp till 85 procent. REHACT är ett av Sveriges internationellt mest prisade cleantech-företag med ett flertal utmärkelser i Norden, USA och Kuwait. Företaget utsågs 2008 av Världsnaturfonden, WWF, till ett av Sveriges mest lovande miljöteknikföretag. REHACT ärmedlemi Sweden Green Building Council och Swedish American Green Alliance.År 2011 utsågs REHACTs VD, Svante Bengtsson, till vinnare av Niklas Zennströms Green Mentorship Award. Bolagets aktie är listad på NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. 

Dela inlägg