Fastators VD och CFO förvärvar aktier

2022-12-23

Fastators VD och CFO förvärvar aktier

Fastators VD Knut Pousette och CFO Christoffer Strömbäck har förvärvat aktier i Fastator över marknaden för cirka 1 Mkr vardera.
 

Dela inlägg