Fastators nya innehavsbolag Studenbostäder i Sverige får klartecken för 350 nya lägenheter i Karlstad

2020-08-28

Fastators nya innehavsbolag Studenbostäder i Sverige får klartecken för 350 nya lägenheter i Karlstad

Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige (SBS) planerar åtta nya student-byggnader på Kvintett- och Vintergatan i Karlstad. Nu har Stadsbyggnadsnämnden antagit detaljplanen.

Under onsdagen antogs den inlämnade detaljplanen av Stadsbyggnadsnämnden i Karlstad. Det ger SBS möjlighet att söka bygglov för att påbörja byggnationen av de 350 nya studentbostäder som planeras på Kvintett- och Vintergatan. SBS äger idag  120 studentlägenheter på området som kommer ersättas av åtta nya byggnader, med utrymme för ett lokalkontor och verksamheter.

”Det är ett viktigt och efterlängtat steg på vägen. Karlstad har ett fortsatt underskott på studentbostäder, och de nya bostäderna är ett viktigt tillskott för att möta behovet, och samtidigt skapa ett mer attraktivt och trivsamt bostadsområde. Nu ser vi fram emot att sätta igång och förverkliga vår vision”, säger Rebecka Eidenert, VD på Studentbostäder i Sverige.

Arbetet med rivning och byggnation kommer ske i etapper med planerad start under 2021.

Fastator är största ägare i Studentbostäder i Sverige med 34% av aktierna med övriga större aktieägare som Amasten, Lindbäcks Fastigheter, SBB och Älvstranden i Karlstad.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se.

Dela inlägg