Press

2017-06-14

Fastators intressebolag Offentliga Hus offentliggör planer på börsintroduktion

Intressebolaget Offentliga Hus har idag offentliggjort att man förbereder bolaget för en framtida börsnotering.

– Vår avsikt är att inom ett år få Offentliga Hus-koncernen redo för en notering. Vi arbetar nu intensivt med att växa balansomslutningen från dagens 2,2 miljarder till ca 6-7 miljarder. Vi bedömer att vi kan nå det målet inom 12-18 månader och att bolaget då samtidigt ska vara redo för en börsintroduktion, säger Mats Hulth, styrelseordföranden i Offentliga Hus.

Offentliga Hus-koncernen ägs i dag till 50 procent av Aktiebolaget Fastator (publ) och till 50 procent av fastighetsfonden Cofigelux SARL.

– Vi är nöjda med att vårt största innehavsbolag nu satt ett ambitiöst mål för hur man ska öka balansomslutningen snabbare. Som ägare har vi varit aktiva i strategiarbetet och ser fram emot bolagets tillväxt och framtida notering, säger Joachim Kuylenstierna, tf VD för Fastator.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Lars Holm, VD Offentliga Hus
lars@offentligahus.se
+46 (0) 708 97 44 09 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juni 2017 kl. 07.30.

Dela inlägg