Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige genomför nyemission om 250 Mkr i vilken Fastator investerar 60 Mkr

2020-12-17

Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige genomför nyemission om 250 Mkr i vilken Fastator investerar 60 Mkr

Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige har genomfört en nyemission om 250 Mkr. Nyemissionen tecknades av en kombination av befintliga och nya aktieägare, varav 60 Mkr från Fastator som efter emissionen äger 20,6% av aktierna. Baserat på teckningskursen i nyemissionen uppgår det totala värdet på samtliga aktier i Studentbostäder i Sverige till 1 550 Mkr.

– Kort efter noteringen av Studentbostäder i Sverige genomförs nu en nyemission om 250 Mkr där både nya och befintliga aktieägare visar sitt starka stöd för bolaget. Jag vet att Studentbostäder i Sverige under Rebecka Eidenerts ledning kommer att bli ett mycket framgångsrikt noterat bolag och att det kommer att växa i raketfart, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg