Press

2021-04-27

Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige förvärvar för 1,6 Mdkr

Fastators innehavsbolag Studentbostäder i Sverige, noterat på First North Premier och där Fastator äger 20,6% av aktierna, har offentliggjort att man ingått avtal om förvärv i Köpenhamn med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,6 Mdkr. Förvärvet avser ett nyproduktionsprojekt bestående av 578 studentlägenheter och fyra kommersiella fastigheter.

Förvärvet i Köpenhamn är det fjärde förvärvet för året för Studentbostäder i Sverige. Tidigare har bolaget offentliggjort att man ingått avtal om förvärv av en fastighet i Stockholm med 182 lägenheter och ett fastighetsvärde om cirka 300 Mkr, en fastighet under uppförande i Jönköping med 349 lägenheter och ett totalt fastighetsvärde om 423 Mkr samt ett projekt i Norrköping där det planeras för över 200 lägenheter som initialt förvärvas för 15 Mkr.

Genom de offentliggjorda förvärven ökar Studentbostäder i Sveriges sitt fastighetsbestånd till 6,0 Mdkr.

Därutöver har Studentbostäder i Sverige offentliggjort att man anlitat Nordea, Pareto och Swedbank i syfte att undersöka möjligheten att emittera hållbara obligationer med en förväntad volym om 500 Mkr. De hållbara obligationerna baseras på principerna för såväl gröna obligationer som sociala obligationer.

Ytterligare information återfinns på Studentbostäder i Sveriges hemsida, www.sbsstudent.se

Dela inlägg