Fastators innehavsbolag SBS handlas nu på börsen

2020-12-09

Fastators innehavsbolag SBS handlas nu på börsen

Fastators innehavsbolag SBS (Studentbostäder i Sverige) handlas nu på börsen då samgåendet med börsnoterade Prime Living slutförts. SBB, Fastator, Phoenix Insurance och Amasten är största aktieägare och Fastator kommer att behålla sitt innehav motsvarande 19,9% av aktierna då Fastator ser stark och snabb tillväxt i SBS.

Fastighetsportföljen innehåller över 4 000 studentbostäder med ett fastighetsvärde om 3,5 Mdkr samt en projektportfölj om cirka 2 000 studentbostäder med ett fastighetsvärde vid slutförande om cirka 2,0 Mdkr. SBS substansvärde proforma per 30 september uppgick till 1 347 Mkr.

Det noterade bolaget kommer att byta företagsnamn till Studentbostäder i Sverige AB (publ). Styrelsen består av Björn Rosengren (styrelseordförande), Karin Krook och Sven-Göran Svensson. Ledningsgruppen består av Rebecka Eidenert (VD), Lars Wikström (CFO), Samira Mchaiter (förvaltningschef) samt Camilla Thunmarker (projektchef).

SBS har en ambitiös tillväxtplan och har anlitat Nordea, Pareto och Swedbank som finansiella rådgivare för genomförandet av en aktieemission.

– Vi har på kort tid tagit två av våra innehavsbolag till börsen och det ska bli mycket spännande att se hur SBS under ledning av Rebecka Eidenert kommer att växa som börsnoterat bolag, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD Fastator.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg