Press

2021-05-19

Fastators innehavsbolag Point Properties koncept för cityhandel attraherar nya hyresgäster i snabb takt

Fastators innehavsbolag Point Properties koncept för att återskapa levande stadskärnor får allt större genomslag. Sedan årsskiftet har Point Properties tecknat nya hyresavtal med nya hyresgäster om nära 4 000 kvm. Av dessa är 24% inom restaurang och 60% inom dagligvaror med en genomsnittlig hyreskontraktslängd om 7 år. Bland annat får Centrumgallerian Valfisken i Trelleborg Systembolaget som ny hyresgäst, och Galleria Magasinet i Örnsköldsvik får Coop Nord som även är hyresgäst i Timrå.

Point Properties har idag 16 centrumfastigheter och fokuserar på att återskapa levande och attraktiva stadskärnor runt om i Sveriges små- och mellanstora städer. Genom att utveckla fastigheterna med bostäder, handel och samhällsservice tar vi ett helhetsgrepp som kommer hela orter tillgodo.

– Det är mycket glädjande att se det stora intresset för Points koncept. Marknaden får allt större förståelse för vår målsättning att fylla stadskärnorna med liv och rörelse, och vill också vara en del av den framtiden. Det i sin tur skapar en positiv spiral där butiksmixen i sig drar till sig ännu större intresse från olika detaljister och kedjor, kommenterar Magnus Åkesson, VD för Point Properties.

Dela inlägg