Press

2021-02-02

Fastators innehavsbolag Point Properties förvärvar i Göteborg.

Fastators innehavsbolag Point Properties har förvärvat 49% av aktierna i ett bolag som äger en fastighet med en parkeringsanläggning på Hisingen vid Backaplan i Göteborg. Förvärvet sker till ett underliggande fastighetsvärde om 65 Mkr och ett driftnetto om 3,7 Mkr.

– Point fokuserar på att utveckla centrumfastigheter och återskapa levande stadskärnor. Men här står vi redan nu på tröskeln när Backaplan börjar att förvandlas till Hisingens moderna centrum med bostäder, kontor och handel. Med ett attraktivt läge, goda kommunikationer och stor utvecklingspotential ser jag fram emot att arbeta vidare med fastigheten, kommenterar Magnus Åkesson, VD för Point Properties.

Dela inlägg