Fastators innehavsbolag Point ökar tillväxttakten och förvärvar centrumfastighet i Örnsköldsvik

2020-12-17

Fastators innehavsbolag Point ökar tillväxttakten och förvärvar centrumfastighet i Örnsköldsvik

Point Properties har förvärvat och tillträtt centrumfastigheten Magasinet i Örnsköldsvik. Fastigheten London 12 är en centrumgalleria mitt i centrala Örnsköldsvik vid Stora Torget med ett underliggande fastighetsvärde om 116,2 Mkr. Den uthyrningsbara ytan uppgår till 9 100 kvm med en uthyrningsgrad om 98% och ett årligt hyresvärde om 12,7 Mkr. Genomsnittlig kontraktslängd är 2,6 år där de största hyresgästerna är Hemköp, Nordic Wellnes, Clas Ohlson och Systembolaget som flyttar in i september 2021. Förvärvet finansieras via eget kapital och lån.

Point äger idag 15 fastigheter i främst södra och mellersta Sverige med framtida bostadsbyggrätter om totalt ca 80 000 kvm.

– Point affärsidé är att återskapa levande stadskärnor där vi utvecklar våra fastigheter med boende, handel och samhällsservice. Det handlar om att förvandla städernas tynande centrum till att gjuta nytt liv och skapa ett nav för hela orters positiva utveckling. Precis det som vi redan har lanserat på tre orter hitintills och fortsätter med i rask takt, kommenterar Magnus Åkesson, tillträdande VD för Point.

– Point visar på Fastators förmåga att utnyttja vår breda fastighetskompetens till att se både samhällets utveckling och samtidigt skapa goda tillväxtmöjligheter där såväl samhälle som hyresgäster och aktieägare blir vinnare, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg