Fastators innehavsbolag Point får klart med ny detaljplan för Nya Brotorget i Bollnäs i rekordfart

2020-12-11

Fastators innehavsbolag Point får klart med ny detaljplan för Nya Brotorget i Bollnäs i rekordfart

Bara fyrtiofem dagar efter att Point Properties lanserade visionen för Nya Brotorget i Bollnäs har Bollnäs kommun nu redan bifallit ansökan om ny detaljplan. Projektet omfattar två centrumgallerior i centrala Bollnäs som kommer att bebyggas med sammanlagt 184 lägenheter.

– Vi lanserade vår vision för Nya Brotorget i Bollnäs med en stor utställning där allmänhet och politiker samtidigt fick se våra planer. Reaktionerna var minst sagt överväldigande, och  från dag ett har vi därefter haft ett mycket gott samarbete med kommunen, säger Magnus Åkesson, tillträdande VD för Point Properties.

Point fokuserar på att återskapa levande stadskärnor runt om i landet genom att utveckla sina centrumfastigheter och ta ett helhetsgrepp kring boende, handel och samhällsservice. Point äger idag 14 fastigheter i främst södra och mellersta Sverige. Bollnäs är det tredje projektet som lanserats senaste året efter Motala och Trelleborg. Totalt handlar det om drygt 450 lägenheter där intresseanmälan för bostad är det tredubbla.

– Points förslag med Nya Brotorget blev något av en glädjechock för hela Bollnäs, säger Bashir Hajo, stadsarkitekt i Bollnäs. I ett slag förändrades Bollnäs mittpunkt från något ganska sterilt till ett levande centrum med bostäder och arkitektur som knyter an till Hälsinglands traditioner. Projektet med Nya Brotorget har i allra högsta grad bidragit till att ge hela orten framtidstro och råg i ryggen för att utvecklas och attrahera såväl människor som företag och verksamheter.

Point siktar på att Nya Brotorget ska färdigställas 2023 och kan nu föra processen vidare med att upprätta detaljplan i samråd med Bollnäs Kommun.

– Points koncept med att återskapa levande stadskärnor har utvecklats till något av ett segertåg genom landet. Och då med dessa tre projekt är Point bara i början av något som i grunden kommer att förändra svenska städers stadskärnor och orternas positiva förutsättningar för framtiden. kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+46 (0) 70 249 72 55

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg