Press

2015-11-19

Fastators innehav Offentliga Hus förvärvar tre stycken samhällsfastigheter i Norrtälje

Ett av Fastators innehav, Offentliga Hus i Norden, har förvärvat och tillträtt Jungfrun 2, Jungfrun 3 och Hallsta 2:229 i Norrtälje från ett privat fastighetsbolag. Fastigheternas totala uthyrningsbara yta uppgår till 12 745 kvm. Hyresgästerna utgörs främst av offentlig sektor och de årliga hyresintäkterna uppgår till drygt 12 MSEK. Förvärven sker i bolagsform med ett underliggande fastighetsvärde om 148 MSEK.

– Förvärven innebär att vi ytterligare utökar vår portfölj med samhällsfastigheter och stämmer väl överens med vår strategi att stärka vår portfölj i Stockholms län. Fastigheterna är i gott skick och vi ser fram emot att ta över förvaltningen, säger Fredrik Klerfelt, VD i Offentliga Hus i Norden

Fastators ägarandel i Offentliga Hus uppgår till 50 procent och det koncernmässiga värdet i Fastator var 135,4 MSEK (90,3) per den 30 juni 2015.

För ytterligare information kontakta:
Erika Kveldstad, t.f. VD, Tel: +46 (0) 70-339 99 99, e-post: erika@fastator.com
Fredrik Klerfelt, VD Offentliga Hus i Norden AB, Tel: +46 (0) 728 80 89, e-post: fredrik@offentligahus.se
    

Fastator är ett svenskt fastighetsinvestmentbolag som investerar i entreprenörsdrivna fastighetsrelaterade bolag. Bolagets aktie handlas sedan den 24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2015 kl. 10.00.

Dela inlägg