Press

2016-10-27

Fastators CFO Erika Kveldstad slutar

Fastators CFO Erika Kveldstad har valt att avsluta sin tjänst i bolaget. Processen för att rekrytera en efterträdare har inletts.

”Vi är mycket tacksamma för Erikas insatser i bolaget. Hon drev börsnoteringen av Fastator och har spelat en central roll i utvecklingen av vår nuvarande strategi, såväl som i uppbyggnaden av vårt största innehav Offentliga Hus", säger Daniel Hummel, VD i Fastator. 

Erika kommer att vara kvar på Fastator till i början av 2017.

För mer information, vänligen kontakta: 

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+46 (0)70 661 24 29

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2016, kl. 15.00.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg