Fastators bokslutsrapport framflyttad till måndagen den 26 februari

2024-02-13

Fastators bokslutsrapport framflyttad till måndagen den 26 februari

Styrelsen i Fastator har beslutat att senarelägga publicering av bokslutsrapporten för 2023. Tidigare kommunicerat datum för rapporten var torsdag den 15 februari. Nytt datum för publicering är måndag den 26 februari. Rapporten publiceras kl. 07.00. Anledningen till senareläggningen är att ledning och styrelse ska ges mer tid att kvalitetssäkra innehållet.

Dela inlägg