Press

2017-04-05

Årsredovisning för 2016

Fastators årsredovisning för 2016 finns från och med idag tillgänglig i svensk version på bolagets hemsida, www.fastator.se.

Rapporten kan laddas ned i sin helhet på http://www.fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/. En engelsk version kommer att publiceras på hemsidan inom kort.

Årsredovisningen för 2016 publiceras endast i digital version. Aktieägare och andra som önskar ta del av ett tryckt exemplar är välkomna att kontakta Fastator enligt uppgifterna nedan. 

Fastators årsstämma kommer att hållas onsdag den 3 maj kl. 13.00 på Skeppsbron 24 i Stockholm.  

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf VD
joachim.kuylenstierna@fastator.se
070 – 515 51 51

Svante Bengtsson, CFO
svante.bengtsson@fastator.se
0709 – 566 756

 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 16.30. 

Dela inlägg