Press

2016-04-08

Årsredovisning för 2015

Från och med idag finns Fastators årsredovisning för 2015 tillgänglig på bolagets hemsida www.fastator.se (http://www.fastator.se/sv/sektion/finansiell-information/arsredovisningar/). Med facit i hand kan vi konstatera att 2015 var ett både händelserikt och resultatmässigt starkt år för Fastator.

Under 2015 har vi lagt stor kraft på att omvandla Fastator till ett renodlat investmentbolag nischat mot fastighetssektorn. Vi har tagit steget in på börsen, ökat antalet innehav och tillfört värdefull kompetens i bolaget genom en ny styrelse och VD. Med glädje levererar vi också ett starkt resultat för året; bolagets substansvärde har ökat med 79 MSEK justerat för årets emissioner, och avkastningen på eget kapital har växt från 13,8 procent till 21,1 procent.

Med kärnaffären på plats går Fastator nu in i en tydlig tillväxtfas.

”2015 har handlat om att lägga en stabil grund för den nya verksamhetsinriktningen. Framöver kommer fokus framförallt att ligga på genomförandet av nya investeringar där vi ser att Fastator genom kapital och know-how kan bli nyckeln till att frigöra tillväxtpotential. I dagsläget har vi flera investeringsmöjligheter som kommer att kunna generera hög avkastning i förhållande till risk”, säger Daniel Hummel, VD på Fastator.

Årsredovisningen kommer i samband med årsstämman den 10 maj att distribueras per post till de aktieägare som registrerat sina adresser hos förvaltare. Andra som önskar ta del av ett tryckt exemplar av årsredovisningen är välkomna att kontakta Fastator enligt uppgifterna nedan.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD

daniel.hummel@fastator.se
070 – 661 24 29

Erika Kveldstad, CFO

erika.kveldstad@fastator.se
070 – 339 99 99

Dela inlägg