Press

2021-01-12

Fastator verkställer aktiesplit

Vid Fastators extra bolagsstämma den 15 december 2020 beslutades om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) med villkor 5:1. Styrelsen bemyndigades av bolagsstämman att bestämma avstämningsdag för spliten.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för spliten ska infalla den 19 januari 2021 och de nya aktierna förväntas registreras på aktieägarnas konton den 20 januari 2021.

Sista dag för handel med aktier före split är den 15 januari 2021 och första dag för handel med aktier efter split är den 18 januari 2021. Den nya ISIN-koden för aktien kommer att vara SE0015407382.

Spliten sker automatiskt via Euroclear Sweden och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

Spliten medför att antalet aktier i Fastator ökar från 15 405 690 stycken till 77 028 450 stycken.

Dela inlägg