Press

2018-10-01

Fastator utvärderar refinansiering av utestående obligationsfinansiering

I syfte med att supportera Fastators strategi om att etablera och initialt driva förvaltande fastighetsbolag där man ser goda tillväxtmöjligheter så avser Fastator att se över sin befintliga finansieringsstruktur. Fastator har därför mandaterat Pareto Securities AB och Swedbank AB (publ) för att undersöka möjligheterna att refinansiera bolagets utestående obligationsfinansiering med ett nytt obligationslån till marknadsmässiga villkor under hösten.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator 
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, Vice VD/CFO Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober kl 09.00.

Dela inlägg