Fastator uppfyller villkor för försäljning för 955 miljoner kronor samt förlänger samtliga obligationslån

2023-11-10

Fastator uppfyller villkor för försäljning för 955 miljoner kronor samt förlänger samtliga obligationslån

I enlighet med pressmeddelanden publicerade av Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 30 augusti 2023 och den 26 september 2023 har Fastator ingått avtal om en försäljning av direkt och indirekt ägda aktier i Företagsparken med två befintliga aktieägare i Företagsparken som köpare och i samband därmed upphäva av ett av Fastators borgensåtaganden (”Försäljningen”) samt att Fastator har träffat en överenskommelse med obligationsinnehavarna för Fastators tre utstående obligationslån om villkor för en förlängning med två år av respektive obligationslån (”Förlängningen”).

Fastator kan idag bekräfta att samtliga villkor för Försäljningen och Förlängningen har blivit uppfyllda.
Försäljningen har resulterat i att Fastator äger 25 procent av Företagsparken som har en balansomslutning om 6,4 miljarder kronor. Köpeskillingen var 38 kronor per aktie, vilket baseras på senaste emissionskurs justerat för utdelning. Förlängningen innebär att Fastators samtliga tre utestående icke säkerställda obligationslån av serie 2020/2023, 2020/2024 och 2021/2025 (”Obligationerna”) får nya förfallodagar per den 26 september 2025, 25 september 2026 samt 24 september 2027. Därtill innebär Förlängningen vissa villkorsändringar, bland annat, en lägre kontant ränta (5 procent fast) i utbyte mot i huvudsak säkerheter i Fastators direktägda innehav i Företagsparken, Point Properties och den fordran om 677 miljoner kronor som Fastator kommer att ha på CAL Investments SARL samt en uppskjuten räntekomponent.

Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare till Fastator i samband med ovan transaktioner.

Dela inlägg