Fastator undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer

2019-05-31

Fastator undersöker möjligheten att emittera företagsobligationer

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) avser undersöka möjligheten att emittera ytterligare seniora säkerställda företagsobligationer under befintligt obligationslån 2018/2021 (ISIN: SE0011762129).

Fastator har mandaterat Pareto Securities och Swedbank som finansiella rådgivare vilka har getts i uppdrag att arrangera investerarmöten med potentiella obligationsinvesterare med start den 3e juni 2019. Gernandt & Danielsson och Glimstedt agerar som juridiska rådgivare. Villkorat av bland annat rådande marknadsförutsättningar kan en emission komma att följa.

Fastators befintliga obligationslån 2018/2021 har ett rambelopp om totalt 700 miljoner kronor och Bolaget har sedan första emissionsdatum den 26 oktober 2018 emitterat säkerställda företagsobligationer till ett totalt belopp om 550 miljoner kronor. Emissionslikviden från en potentiell emission avses användas i bolagets löpande verksamhet, inklusive fastighetsförvärv och investeringar i intressebolag och fastighetsrelaterade tillgångar.

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD 
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56

Christoffer Strömbäck, CFO 
christoffer.stromback@fastator.se
+
46 (0) 70 249 72 55 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Aktiebolaget Fastator (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014, informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 maj 2019 kl. 08.55CET. 

 Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg