Fastator tillträder fastigheter om 177,25 Mkr

2019-03-29

Fastator tillträder fastigheter om 177,25 Mkr

Aktiebolaget Fastator (publ) och bolagets största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ), har idag förvärvat och tillträtt 7 fastigheter i Timrå, Skåne och Gislaved. Förvärvet är delar av ett förvärv som tidigare pressmeddelades 2018-11-19. Säljare är Amasten Fastighets AB (publ). Det totala underliggande fastighetsvärdet uppgår till 177,25 Mkr. Totalt har fastigheterna en uthyrningsbar yta om ca 24 400 kvm med ett sammanlagt hyresvärde om 19,4 Mkr

Fastator förvärvar fem fastigheter i Timrå, Skåne och Gislaved, med en total omfattning på ca 16 500 kvm och ett underliggande fastighetsvärde om 98,75 Mkr. Årshyresvärdet uppgår till 10 Mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 90% och den genomsnittliga återstående kontraktstiden uppgår till 5,6 år. Största hyresgästerna är Coop och Eson Pac Sweden som tillsammans står för 59% av hyresvärdet.  

Offentliga Hus förvärvar två samhällsfastigheterTimrå med ett underliggande fastighetsvärde om 78,5 Mkr. Årshyresvärdet uppgår till 9,4 Mkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 87% och den genomsnittliga återstående kontraktstiden uppgår till 2,6 år. Största hyresgästerna är Timrå Kommun och Premicare Primärvård med som tillsammans står för 64% av hyresvärdet. 

Förvärven har finansierats med eget kapital och banklån.

För mer information, vänligen kontakta:

Svante Bengtsson, Vice VD Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56 

Christoffer Strömbäck, CFO Fastator
christoffer.stromback@fastator.se
+
46 (0) 70 249 72 55 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat påfastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se. 

Dela inlägg