Fastator säljer utvecklingsfastighet i Nacka och löser samtidigt lån på 70 miljoner

2024-03-15

Fastator säljer utvecklingsfastighet i Nacka och löser samtidigt lån på 70 miljoner

Fastator avvecklar innehavet Fastator Sicklaön genom att sälja en handelsfastighet på 2 200 kvm med tillhörande tomtarea i Nacka i Stockholm. Fastigheten är idag fullt uthyrd. 
Köpeskillingen uppgår till 75 mkr, vilket är i linje med bokfört värde. Köpare är ett samägt JV-bolag mellan Alhem Fastigheter AB och R2 Fastigheter AB.

 Försäljningen innebär att Fastator samtidigt löser säkerställda lån på ca 70 mkr.

 ”Vi fortsätter att minska Fastators skuldsättning genom att sälja innehav som inte bedöms som strategiska för bolaget på längre sikt”, säger Björn Rosengren, tf VD i Fastator.

 ”Vi ser stor potential i den här fastigheten och ser fram emot att ta över förvaltningen och utvecklingsarbetet”, säger Douglas Axelson, R2 Fastigheter.

 ”Vi tackar Fastator för en väl genomförd process och ser fram emot att realisera platsens och fastighetens fulla potential”, säger Jacob Hallberg, VD Alhem Fastigheter.

Dela inlägg