Fastator säljer SBK Svenska Bostadskompaniet, 20% över bokfört värde

2022-05-10

Fastator säljer SBK Svenska Bostadskompaniet, 20% över bokfört värde

Fastator har ingått avtal om att sälja sitt innehav i SBK Svenska Bostadskompaniet AB till ett värde cirka 20% över bokfört substansvärde per 31 mars 2022.
Försäljningen innebär en värdeuppgång om cirka 60% på Fastators aktier sedan investeringen i februari 2021. Som en följd av försäljningen kommer Fastator att erhålla cirka 140 Mkr kontant.
Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om cirka 630 Mkr. Köpare är Gladsheim Fastigheter och tillträde sker senast 30 juni 2022.
–          Fastator har tillsammans med övriga aktieägare på kort tid byggt en väldigt attraktiv fastighetsportfölj som vi nu väljer att sälja med en god avkastning. Jag vill passa på att tacka övriga ägare och tillika styrelseledamöter för ett gott samarbete och en god investering, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Dela inlägg