Fastator säljer aktier i Företagsparken för 75 Mkr

2022-06-28

Fastator säljer aktier i Företagsparken för 75 Mkr

Fastator har tillsammans med Pierre Ladow som delägare byggt upp Företagsparken från ”noll” till över 5 Mdkr det senaste året. För att stärka kapitaltillgången för framtida tillväxt säljer Fastator aktier för cirka 75 Mkr till Pierre Ladow för bokfört värde.

– Vi gjorde tidigare i år en riktad nyemission om 55 Mkr där familjen Boström var största investerare. Detta är nästa steg i att stärka Företagsparkens framtida tillväxt. Vi kommer presentera ytterligare emissioner till stabila aktieägare i närtid.
I rådande marknad är kontanter vapnet, vi stärker oss och kan slå till där möjligheten finns, kommenterar Knut Pousette,
VD för Fastator.

– Företagsparken har haft en kraftig tillväxt. Det vi nu gör är att på djupet lära känna alla fastigheter, lyfta på alla stenar.
Att samtidigt veta att det finns kapital till förädling och förvärv får oss som organisation att känna arbetsro.
Hellre rätt än fort är devisen i vår förvaltning, kommenterar Joakim Orthén, VD för Företagsparken.

– Vi investerar över hela Europa, där vi ser tillväxt. Vi har jobbat mycket med Fastator genom åren, och vi har ett ömsesidigt förtroende för varandra. Fastator agerar i segment där det finns tillväxt, oftast kommer andra efter. Dessutom kan Fastator, genom sitt innehavsbolag Nordic PM, fastighetsförvaltning över hela Sverige! Företagsparken är rätt i tiden. Behovet ökar. Produktioner flyttas hem och länder ska bli mer självförsörjande, kommenterar Pierre Ladow.

Dela inlägg