Press

2015-12-22

Fastator säljer 50 procent av aktierna i Konkret Fastighetsutveckling i Nacka, till Genova Property Group.

Konkret Fastighetsutveckling Nacka äger fastigheten Nacka Sicklaön 386:6. Fastigheten, belägen invid Ica Maxi, innehåller cirka 2 200 kvm handelsyta med en tomtarea på cirka 5 200 kvm och är idag fullt uthyrd med Rusta som största hyresgäst. Avsikten med transaktionen är att Genova Property Group tillsammans med Fastator ska utveckla fastigheten till bostäder. Transaktionen sker till bokfört värde i Fastator.

För ytterligare information kontakta:
Daniel Hummel, VD, Tel: +46 (0) 70-661 24 29, e-post: daniel@fastator.com

Fastator är ett svenskt fastighetsinvestmentbolag som investerar i entreprenörsdrivna fastighetsrelaterade bolag. Bolagets aktie handlas sedan den 24 september 2015 på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, tel. +46 8 5030 1550. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2015 kl. 09.00.

Dela inlägg