Fastator rekryterar Knut Pousette som ny VD

2020-12-18

Fastator rekryterar Knut Pousette som ny VD

Styrelsen för Fastator (publ) meddelar att man rekryterat Knut Pousette som ny VD för bolaget. Knut tillträder den första februari 2021 och ersätter då Joachim Kuylenstierna som efter fyra framgångsrika år på VD-posten nu går tillbaka till en renodlad affärsutvecklingsroll. Ledningsgruppen utökas därmed från tre till fyra personer.

Jag är mycket glad över att kunna presentera Knut Pousette som ny VD för Fastator. Knut är en kompetent ledare med lång erfarenhet från noterade entreprenöriella bolag inom fastighetsbranschen. Jag är övertygad om att han och nuvarande ledning tillsammans med övriga medarbetare kommer kunna leda Fastator till nästa nivå på vår tillväxtresa. Under Joachims ledning har Fastator sett en kraftig värdetillväxt och etablerat sig som ledande vad gäller att bygga nya bolag i fastighetsrelaterade segment. Bara i år har vi noterat två av våra innehav. Genom rekryteringen av Knut tar vi också ytterligare ett viktigt steg mot huvudlistan, säger Björn Rosengren, styrelseordförande för Fastator.

– Då min mor gick bort tidigare i år och min far börjar få sviktande hälsa så behöver jag ha större möjlighet att ägna tid åt familjeföretaget. VD-rollen innebär en hel del administrativt arbete, inte minst inför ett börsbyte, som jag ärligt talat helst slipper. Jag kommer nu kunna gå ner från fulltid till heltid. Jag kommer bäst till min rätt där jag kan ägna min tid åt att leta upp och skapa nya affärsmöjligheter för Fastator, kommenterar Joachim Kuylenstierna.

Knut Pousette, född 1972, har gedigen erfarenhet från tunga poster inom fastighetsbranschen, däribland i rollen som VD för fastighetskoncernen Kvalitena och genom styrelseuppdrag i bland annat noterade Stendörren Fastigheter AB och D Carnegie Co AB. Därtill har Knut mångårig erfarenhet från ideellt arbete inom skola , bland annat som styrelseordförande, stiftare och grundare av Campus Manilla liksom Ebba Brahe skolan.

– Jag ser fram emot att ta mig an rollen som VD för Fastator. Tillsammans med bolagets ledning, styrelse och medarbetare kommer min främsta prioritet vara att slutföra den påbörjade listbytesprocessen samtidigt som jag ser fortsatt goda möjligheter för tillväxt i både nya och befintliga innehavsbolag.” säger Knut Pousette, tillträdande VD för Fastator.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Rosengren, styrelseordförande
bjorn.rosengren@fastator.se
+46 (0)8 661 50 47

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 december 2018  kl. 08.30

 

Om Fastator
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att starta och investera i fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt ägarskap bidrar till en långsiktig värdeutveckling. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00, email: certifiedadvisor@penser.se.

Dela inlägg