Fastator publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

2021-09-14

Fastator publicerar prospekt i samband med notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) meddelade den 13 september 2021 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt Bolagets ansökan om upptagande av Bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Fastator har med anledning av detta upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och publicerats på Bolagets hemsida.

För fullständig information avseende noteringen hänvisas till det prospekt som har upprättats av Bolaget och som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.fastator.se och kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida inom några dagar.

Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista är planerad till torsdagen den 16 september 2021 och sista dag för handel på Nasdaq First North Growth Market är beräknad till onsdagen den 15 september 2021. Det sker inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med att Bolagets aktier upptas till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder i samband med noteringen. Kortnamnet (tickern) för Bolagets aktie på Nasdaq Stockholm kommer att vara oförändrad (FASTAT).

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 september 2021 kl. 15.00.

.

Dela inlägg