Press

2021-07-15

Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av sina obligationer vid Nasdaq Stockholm

AB Fastator (publ) (”Fastator” eller ”Bolaget”) emitterade den 3 juni 2021 seniora icke säkerställda obligationer om 200 miljoner kronor (”Obligationerna”) under sitt utestående ramverk om totalt 700 miljoner kronor med ISIN SE0014855284. Efter emissionen har Bolaget utnyttjat hela rambeloppet om 700 miljoner kronor under ramverket.

Bolaget har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av Obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 19 juli 2021. Med anledning av upptagande till handel har Bolaget upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängliga på Bolagets webbplats https://fastator.se/for-investerare/aktie-och-aktieagare/obligationer/ och Finansinspektionens webbplats www.fi.se.

Dela inlägg