Press

2022-06-02

Fastator offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationer vid Nasdaq Stockholm

Fastator emitterade den 20 april 2022 seniora icke säkerställda obligationer om 100 miljoner kronor under ett ramverk om totalt 1 000 miljoner kronor med ISIN SE0017159916. Fastator har, i enlighet med obligationsvillkoren, ansökt om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm och första dag för handel beräknas bli omkring den 8 juni 2022. Med anledning av upptagande till handel har Fastator upprättat ett prospekt som har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet kommer finns tillgängligt på Fastators respektive Finansinspektionens webbplats.

Dela inlägg