Fastator offentliggör årsredovisning för 2023

2024-04-12

Fastator offentliggör årsredovisning för 2023

Fastators årsredovisning för 2023 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.fastator.se

Rapporten kan laddas ned i sin helhet på: www.fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/. Rapporten publiceras på svenska.

Årsredovisningen för 2023 publiceras endast i digital version. Aktieägare och andra som önskar ta del av ett tryckt exemplar är välkomna att kontakta Fastator enligt nedan.

Fastators årsstämma kommer att hållas måndag den 17 juni.

Dela inlägg