Press

2022-04-05

Årsredovisning för 2021 (pdf)

Fastators årsredovisning för 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.fastator.se

Rapporten kan laddas ned i sin helhet på: www.fastator.se/investerare/finansiella-rapporter/. Rapporten publiceras på svenska.

Årsredovisningen för 2021 publiceras endast i digital version. Aktieägare och andra som önskar ta del av ett tryckt exemplar är välkomna att kontakta Fastator enligt nedan.

Fastators årsstämma kommer att hållas torsdagen den 5 maj. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Dela inlägg