Press

2016-11-02

Fastator investerar ytterligare 41 MSEK i nyförvärvat fastighetsbolag på snabbväxande marknad

Den 3 oktober meddelade Fastator att bolaget tecknat avtal om förvärv av 50 % av aktierna i fastighetsbolaget Portvakten Industrifastigheter AB, som äger sex större industrifastigheter i Ängelholmsområdet. Förvärvet finansierades delvis genom en preferensaktie om 34 MSEK. Nu tillför Fastator ytterligare kapital i bolaget genom att teckna en ny preferensaktie om 41 MSEK, till en årlig utdelning om 10,5 % – och dubblerar därmed det investerade kapitalet.

Kapitalet kommer att användas till att stärka Portvaktens förvärvskapacitet och genomföra fler fastighetsinvesteringar i den expansiva Öresundsregionen. Transaktionen innebär att Fastator tillför bolaget totalt 75 MSEK i preferensaktiekapital. Kapitaltillförseln följer Fastators investeringsmodell där innehaven tillförs de resurser som krävs för att på ett optimalt sätt tillvarata tillväxtmöjligheterna på den lokala marknaden.

Fastators VD Daniel Hummel kommenterar transaktionen:

”När Fastator genomförde den initiala investeringen i Portvakten var det med ambitionen att inom kort tillföra mer kapital för att öka tillväxttakten i bolaget. Öresundsregionen är en av Sveriges mest intressanta ur ett investeringsperspektiv och vi ser fortsatt stor potential i den lokala fastighetsmarknaden. Att vi nu dubblerar vår investering i Portvakten är i linje med Fastators strategi att vara en aktiv ägare som ständigt driver utveckling i innehaven – genom såväl kapitaltillförsel som rådgivning i affärsutvecklingsfrågor.”

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+
46 (0)70 661 24 29 

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+
46 (0)70 339 99 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 november kl. 08.30.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg