Press

2016-10-31

Fastator investerar i svenskt fintechbolag nischat mot fastighetssektorn

Fastator har idag tecknat avtal om att förvärva 25% av det finansiella teknikföretaget MDG, en digital plattform för hyresmarknaden. Investeringen sker genom att MDG emitterar nya aktier till Fastator, varefter Fastators ägarandel i MDG kommer att uppgå till 25%. Genom investeringen tar Fastator steget in på den växande marknaden för digitalt baserade finanstjänster – med inriktning mot fastighetssektorn.

MDG grundades 2014 och tillhandahåller en digital plattform för hantering av hyresrelaterade tjänster. Plattformen finns än så länge endast i en betaversion men kommer att lanseras brett under 2017, med Fastator som finansiell och strategisk partner. Den globala marknadspotentialen för denna typ av tjänster uppskattas till mellan 70 och 80 miljarder kronor. MDGs ambition är att ta en ledande roll för att driva utvecklingen av denna del av hyresmarknaden i Sverige och internationellt.

Förvärvet innebär att Fastator utvidgar sin portfölj till att även innefatta digitala tjänster för fastighetssektorn.

Fastators VD Daniel Hummel kommenterar dagens affär:

”Marknaden för fintechtjänster växer i snabb takt och är mycket intressant ur investeringssynpunkt. Fastighetssektorn är fortfarande en relativt traditionell bransch och det finns stor potential i en ökad digitalisering och nya tekniska lösningar. Vi ser finansiella tekniktjänster som ett väldigt spännande framtida tillväxtområde inom fastighetssektorn. Investeringen i MDG är en möjlighet för oss att skapa en plattform för fler techinvesteringar framöver och affären stärker vår position inom teknik och fastighet.”

Investeringen väntas inte få någon resultateffekt i Fastator under innevarande år.

För mer information om MDG, besök http://mdgsweden.se/

r mer information om investeringen, vänligen kontakta: 

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+46 (0)70 661 24 29
 

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+46 (0)70 339 99 99

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg