Fastator initierar ett skriftligt förfarande under utestående obligationslån 2020/2023

2023-08-22

Fastator initierar ett skriftligt förfarande under utestående obligationslån 2020/2023

I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Aktiebolaget Fastator (publ), org. Nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 30 juni 2023 har Bolaget inlett diskussioner med långivaren under ett lån upptaget av Bolagets delägda innehavsbolag Nordact AB med ett totalt utestående belopp, inklusive upplupen ränta, om cirka SEK 752 400 000 som förfaller till betalning den 1 september 2023 (”Lånet”) i syfte att hantera kommande förfall samt nå en långsiktig och bred lösning för sin finansiering av utestående lån. Fastator initierade även den 30 juni 2023 ett skriftligt förfarande för det icke säkerställda obligationslånet med rörlig ränta av serie 2020/2023 med ISIN SE0014855276 (”Obligationerna”) för att begära två månaders förlängning av Obligationernas förfallodag. Efter diskussioner med både obligationsinvesterare och långivare gjorde Fastator bedömningen att en förlängning av löptiden för Obligationerna inte var nödvändig då både långivare och obligationsinvesterare uttryckte att man var beredda att förhandla även under semestertid för att hantera kommande förfall och nå en bred överenskommelse för finansiering av utstående lån. Fastator återkallade därmed det initierade skriftliga förfarandet under obligationerna den 18 juli 2023.

Förhandlingarna med långivare och obligationsinvesterare har dock dragit ut på tiden och för att ge erforderlig tid åt att slutföra förhandlingarna med långivare och obligationsinvesterare initierar Fastator idag ett skriftligt förfarande under Obligationerna för att anhålla om en förlängning av löptiden för Obligationerna (det ”Skriftliga Förfarandet”).

– Vi har tagit viktiga steg framåt i de förhandlingar som pågår för att nå den helhetslösning som Fastator eftersträvar men tyvärr har förhandlingarna tagit längre tid än vi initialt bedömde varmed vi ber obligationsinnehavarna om en kortare förlängning av löptiderna, säger Svante Bengtsson, vice VD i Fastator.

Fastator har idag begärt att Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, ska skicka meddelande om Skriftligt Förfarande inklusive röstningsinstruktioner till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i Bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 21 augusti 2023. Meddelandet om det Skriftliga Förfarandet kommer vara tillgängligt på Bolagets hemsida samt på Agentens hemsida. Resultatet av det Skriftliga Förfarandet kommer att offentliggöras via pressmeddelande vid utgången av det Skriftliga Förfarandet. Avstämningsdagen för röstning i det Skriftliga Förfarandet är den 28 augusti 2023 och sista dag för röstning är den 8 september 2023.

För frågor kring administrationen av de Skriftliga Förfarandena, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00.

Dela inlägg