Press

2018-02-13

Fastator har utsett Erik Penser Bank till likviditetsgarant för sin aktie som är noterad på First North

Syftet är att att öka aktiens likviditet samt underlätta handel i aktien.

Likviditetsgarantåtagandet påbörjas den 13 februari 2018.

– Likviditetsgarantin ger Fastator en högre likviditet i aktien i syfte att underlätta och främja handeln i aktien för våra aktieägare, säger Joachim Kuylenstierna, tf. VD i Fastator.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, tf. VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2018 kl. 08.00.

Om Aktiebolaget Fastator (publ)
Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00.

Dela inlägg