Fastator har avyttrat återstående del av sitt innehav i Studentbostäder i Norden

2024-03-21

Fastator har avyttrat återstående del av sitt innehav i Studentbostäder i Norden

Den 19 mars meddelade Fastator att man tecknat avtal om att avyttra delar av sitt innehav i Studentbostäder i Norden AB till ett värde av 29 mkr. Fastator meddelade även att man avsåg att avyttra återstående del av aktieposten, en avyttring som slutfördes idag. Det totala värdet av denna del av försäljningen uppgick till 17,8 mkr, motsvarande 74 öre per aktie, vilket är i linje med vad aktien handlas för på marknaden.

Även denna försäljning har skett utanför börsen.

Dela inlägg