Press

2016-11-01

Fastator fullföljer förvärvet av Portvakten Industrifastigheter AB

Fastator har idag tillträtt aktierna i Portvakten Industrifastigheter AB, i enlighet med det avtal om indirekt förvärv av 50 % av aktierna som beskrevs i det pressmeddelande som Fastator publicerade den 3 oktober.

För mer information om villkoren för förvärvet, se Fastators pressmeddelande från den 3 oktober 2016.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+46 (0)70 661 24 29

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+46 (0)70 339 99 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016 kl. 14.45.

Dela inlägg