Press

2016-10-07

Fastator fullföljer förvärvet av Nordic PM

Fastator har idag tillträtt aktierna i Nordic PM i enlighet med det avtal om förvärv av 100% av aktierna som beskrevs i Fastators pressmeddelande den 25 augusti.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+
46 (0)70 661 24 29 

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+
46 (0)70 339 99 99

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober kl. 17.30.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 

Dela inlägg