Press

2018-11-19

Fastator förvärvar kommersiella fastigheter för 111 MSEK.

Aktiebolaget Fastator (publ) och bolagets största innehavsbolag Offentliga Hus i Norden AB (publ), har idag tecknat avtal om förvärv av tolv kommersiella fastigheter. Säljare är Amasten Fastighets AB (publ). Transaktionerna är ovillkorad och sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 238,6 miljoner kronor, vilket är i nivå med rådande värdering. Fastator och Offentliga Hus tillträder fastigheterna i första kvartalet 2019.

De sålda fastigheterna omfattar 34 000 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 24,5 miljoner kronor per år.

Fastator förvärvar nio kommersiella fastigheter i Skåne och Karlskoga, med en total omfattning på 12 400 kvm. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 15,5 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 111 miljoner kronor. Årshyresvärdet uppgår till 12,6 miljoner kronor. 

Offentliga Hus förvärvar tre samhällsfastigheter i Timrå. Den preliminära köpeskillingen uppgår till 75,8 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 127,6 miljoner kronor. Årshyresvärdet uppgår till 11,9 miljoner kronor.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i de fastighetsägande bolagen uppgår till cirka 91,3 miljoner kronor och ska erläggas kontant. Den slutliga köpeskillingen ska motsvara den preliminära köpeskillingen med justeringar för förändringar i det egna kapitalet på tillträdesdagen. Eventuella justeringar i den preliminära köpeskillingen ska regleras kontant. Avdraget för latent skatt uppgår till cirka 5,9 miljoner kronor.

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+
46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, Vice VD/CFO Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september kl 15.35 CET.

Dela inlägg