Press

2018-12-21

Fastator förvärvar fastighet i Södertälje för 300 MSEK.

Fastator förvärvar fastighet i Södertälje för 300 MSEK. 

Aktiebolaget Fastator (publ) har idag ingått avtal med Acturum gällande förvärv av fastigheten Pyramiden 19 i Södertälje. Acturum är samägt av FAM, Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag samt fastighets- och byggbolaget PEAB. Transaktionen sker i bolagsform. Den preliminära grundköpeskillingen uppgår till 300 MSEK, med villkor om slutgiltig köpeskilling först 20 dagar före tillträde den 20 juni 2019 baserat på uthyrningsgrad. 

Fastigheten omfattar kontors- och forskningslokaler om 49 000 kvm, totalt 74 000 kvm mark med goda möjligheter till ny bebyggelse. Ca 43% är uthyrt med hyresgäster som Scania och en rad olika företag inom medicinteknik. Med alla vakanser uppfyllda kommer den framtida hyresintäkten på årsbasis uppgå till totalt ca 81 MSEK. 

– Med den här affären i Södertälje hamnar vi mitt i en av Sveriges mest spännande och expansiva stadsdelar. Norra Stadskärnan är på god väg att bli ett av landets ledande kluster inom produktion, forskning och utveckling med världsledande företag, KTH och Södertälje Kommun i samverkan. Vi delar Södertäljes framtidstro och det känns mycket bra att både vara en del av den och kunna bidra genom fokus på uthyrning och utveckling, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator. 

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator 
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51 

Svante Bengtsson, Vice VD/CFO Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+
46 (0) 70 956 67 56 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december kl 08.30 CET.

Dela inlägg