Press

2018-09-25

Fastator fokuserar på stadsnära industriområden genom förvärv av Portvakten Industrifastigheter

Fastator blir nu ensamägare till Portvakten Industrifastigheter, där Fastator sedan tidigare är delägare. Med tillträde den 2 oktober förvärvar Fastator 50% av aktierna från Per-Axel Bengtsson, VD och delägare i bolaget. Portvakten är en etablerad aktör i Öresundsregionen med en uthyrningsbar yta om ca 57 000 kvm och obebyggd mark om ca 55 000 kvm. I samband med övertagandet byter även bolaget namn till Konkret Fastighetsutveckling AB.

Fastator blir nu ensamägare till Portvakten Industrifastigheter, där Fastator sedan tidigare är delägare. Med tillträde den 2 oktober 2018 förvärvar Fastator 50% av aktierna från Per-Axel Bengtsson, VD och delägare i bolaget. Portvakten är en etablerad aktör i Öresundsregionen med en uthyrningsbar yta om ca 57 000 kvm och obebyggd mark om ca 55 000 kvm. I samband med övertagandet byter även bolaget namn till Konkret Fastighetsutveckling AB. 

Bolagets inriktning är kommersiella fastigheter i stadsnära industriområden med hyrestagare verksamma inom tillverkning, lätt industri, lager och logistik. Just sådana områden som har utvecklats och expanderat i stadig takt runt om i landets tillväxtorter. Med förvärvet tar Fastator nu nästa steg i bolagets utveckling. Förutom att förstärka och befästa positionen i Öresundsregionen siktar Fastator även på att utveckla bolaget strategiskt och geografiskt med fokus på utvalda tillväxtorter, där vi nu mer aktivt tar del av en långsiktigt expansiv marknad. 

– Det känns spännande att nu ha fått tillfälle att förvärva hela bolaget, och därigenom kunna utveckla det än mer inom ett segment som visar på en stabil tillväxt. Stadsnära industriområden kring alla tillväxtorter kan bäst beskrivas som något av hjärtpunkter för landets ekonomiska utveckling. Med Konkret kan vi nu som fastighetsutvecklare fokusera och ta större del av en marknad som innebär både god tillväxt och låg risk tack vare dessa områdens diversifierade verksamheter, kommenterar Joachim Kuylenstierna, VD på Fastator.  

För mer information, vänligen kontakta:

Joachim Kuylenstierna, VD Fastator 
joachim.kuylenstierna@fastator.se
+46 (0) 70 515 51 51

Svante Bengtsson, Vice VD/CFO Fastator
svante.bengtsson@fastator.se
+46 (0) 70 956 67 56

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) 296/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september kl 11.00 CET.

Dela inlägg