Fastator erhåller godkännande från obligationsinnehavare i det skriftliga förfarandet under utestående obligationslån 2020/2023 för att tillfälligt förlänga löptiden för obligationerna

2023-09-08

Fastator erhåller godkännande från obligationsinnehavare i det skriftliga förfarandet under utestående obligationslån 2020/2023 för att tillfälligt förlänga löptiden för obligationerna

 I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 22 augusti 2023 har Bolaget initierat ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under obligationslånet av serie 2020/2023 med ISIN SE0014855276 (”Obligationerna”) med en begäran om en tillfällig förlängning av löptiden av Obligationerna, så som närmare beskrivits i kallelsen till det Skriftliga Förfarandet. Kallelsen till det Skriftliga Förfarandet är tillgänglig på Bolagets hemsida.
 
Sista tid och dag för att rösta i det Skriftliga Förfarandet var kl. 15.00 den 8 september 2023 och Fastator meddelar härmed att det Skriftliga Förfarandet framgångsrikt har avslutats och att det inkommit ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum och att en, med bred marginal, tillräcklig majoritet av det justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för den tillfälliga förlängningen i det Skriftliga Förfarandet. Följaktligen har agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), idag avslutat det Skriftliga Förfarandet. Villkoren för Obligationerna gäller i ändrad lydelse från och med idag och avspeglar de godkända förslagen (de ”Ändrade Villkoren”). De Ändrade Villkoren kommer finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.
 
Som kommunicerats av Bolaget i pressmeddelande den 22 augusti 2023 är syftet med den tillfälliga förlängningen av Obligationerna att ge erforderlig tid åt att slutföra förhandlingar med Bolagets långivare och obligationsinvesterare. Bolaget går nu in i nästa fas av förhandlingarna för att nå en långsiktig och bred lösning för sin finansiering av utestående lån.
 
Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare i samband med det Skriftliga Förfarandet.
 
För frågor rörande administrationen kring det Skriftliga Förfarandet, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00. För övriga frågor, vänligen kontakta Bolaget genom kontaktuppgifterna nedan.

Dela inlägg