Fastator erhåller godkännande från obligationsinnehavare i de skriftliga förfarandena under utestående obligationslån 2020/2023, 2020/2024 och 2021/2025

2023-10-16

Fastator erhåller godkännande från obligationsinnehavare i de skriftliga förfarandena under utestående obligationslån 2020/2023, 2020/2024 och 2021/2025

I enlighet med ett pressmeddelande publicerat av Aktiebolaget Fastator (publ), org.nr 556678-6645 (”Fastator” eller ”Bolaget”) den 26 september 2023 har Bolaget initierat skriftliga förfaranden (de ”Skriftliga Förfarandena”) under Bolagets tre utestående icke säkerställda obligationslån med rörlig ränta av serie 2020/2023, 2020/2024 och 2021/2025 (”Obligationerna”) med en begäran om ändringar av villkoren för Obligationerna, inklusive en lägre kontantränta och förlängning med två år av respektive obligationslån. Begäran om ändringar av villkoren har närmare beskrivits i kallelserna till de Skriftliga Förfarandena som är tillgängliga på Bolagets hemsida.

Sista tid och dag för att rösta i de Skriftliga Förfarandena var kl. 15.00 den 16 oktober 2023. Fastator meddelar härmed att de Skriftliga Förfarandena framgångsrikt har avslutats och att ett tillräckligt antal röster har erhållits för att uppnå kvorum samt att en, med mycket bred marginal, tillräcklig majoritet av det justerade nominella beloppet för vilket obligationsinnehavarna röstade, röstade för villkorsändringarna i de Skriftliga Förfarandena. Följaktligen har agenten, Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i dag avslutat de Skriftliga Förfarandena.

– Det formella godkännandet av villkorsändringen var väntad men ändå glädjande. Att Fastator nu kan förlänga alla våra tre obligationer med två år vardera och med en halverad kontant ränta ger oss ro för tillväxt och ökat aktieägarvärde. Oavsett omvärlden kommer Fastator alltid göra det bästa av den marknad som ges, det är styrkan i affärsidén. Vi kan nu slutföra den tidigare kommunicerade affären om 955 miljoner kronor och vad den ger i handen för framtida tillväxt i vårt största innehav, Företagsparken, kommenterar Björn Rosengren, Fastators styrelseordförande.

De godkända förslagen i de Skriftliga Förfarandena kommer att träda i kraft när Agenten har bekräftat att villkoren för ikraftträdande som framgår av kallelserna till de Skriftliga Förfarandena har uppfyllts: Bolaget kommer att offentliggöra ikraftträdandedagen via ett pressmeddelande. Bolaget och Agenten kommer därefter att ingå uppdaterade obligationsvillkor för Obligationerna som avspeglar de godkända förslagen och de uppdaterade obligationsvillkoren kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare i samband med de Skriftliga Förfarandena.

För frågor rörande administrationen kring de Skriftliga Förfarandena, vänligen kontakta Agenten på voting.sweden@nordictrustee.com eller +46 8 783 79 00. För övriga frågor, vänligen kontakta Bolaget genom kontaktuppgifterna nedan.

Dela inlägg