Press

2021-12-16

Fastator emitterar obligationer om 200 Mkr

Aktiebolaget Fastator (publ) (”Fastator”) har framgångsrikt emitterat icke-säkerställda obligationer om 200 Mkr, inom ett rambelopp om 1 000 Mkr. Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3m + 6,50% och har slutligt förfall i december 2025. Fastator avser att ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

– Vi fortsätter att växa och utvärderar på löpande basis ett stort antal förvärvsmöjligheter. Med denna transaktion så stärker vi våra möjligheter att kunna genomföra attraktiva förvärv, kommenterar Knut Pousette, VD för Fastator.

Nordea Bank Abp har agerat arrangör och bookrunner i samband med emissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har agerat legal rådgivare.

Dela inlägg