Press

2016-09-13

Fastator emitterar 3-årigt obligationslån om 250 MSEK

Aktiebolaget Fastator (publ) har framgångsrikt genomfört en obligationsemission om 250 MSEK med en löptid om 3 år.

Obligationen kommer att löpa med en rörlig ränta om Stibor 3m + 8,50 % per år som erläggs kvartalsvis. Obligationen har en löptid om 3 år och förfaller den 20 september 2019. Det totala rambeloppet uppgår till 500 miljoner kronor. Fastator avser att notera obligationslånet på Nasdaq Stockholm inom 30 dagar. Obligationsemissionen placerades framgångsrikt bland i huvudsak svenska institutionella och privata investerare. Sammanlagt deltog över 70 investerare i emissionen.

Emissionslikviden kommer att användas till finansiering av tillväxt i befintliga innehav samt till nya investeringar och därigenom skapa förutsättningar för Fastators fortsatta tillväxt på den nordiska marknaden.

Fastators VD Daniel Hummel kommenterade emissionen:

”Vi är mycket nöjda över det stora intresse som investerare visat för obligationen. Emissionen innebär att vi uppnår en effektiv kapitalstruktur och har möjlighet att genomföra fler förvärv. Obligationen kommer att spela en viktig roll i genomförandet av våra expansionsplaner”.

Förtydligande: Denna pressrelease utgör inte ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Pareto Securities har agerat finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson och Advokatfirman Glimstedt legala rådgivare i samband med transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Hummel, VD
daniel.hummel@fastator.se
+46 (0)70 661 24 29

Erika Kveldstad, CFO
erika.kveldstad@fastator.se
+46 (0)70 339 99 99

För ytterligare information gällande obligationerna, vänligen kontakta:

Markus Wirenhammar, Head of Debt Capital Markets, Pareto Securities
mw@paretosec.com
+46 (0)708 72 51 86 


Informationen i detta pressmeddelande är
sådan som Fastator är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 september 2016 kl. 08.30.

OM FASTATOR

Aktiebolaget Fastator (publ) är ett investmentbolag specialiserat på fastighetssektorn. Fastators affärsidé är att investera i entreprenörsdrivna, fastighetsrelaterade bolag där vi genom aktivt och långsiktigt ägande bidrar till att förverkliga orealiserad potential. Sedan den 24 september 2015 handlas Fastators aktie på Nasdaq First North Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB (publ), tel. + 46 8 463 80 00. 


Dela inlägg